Styret i Åsane Vektløfterklubb

Styret i Åsane vektløfter klubb består av følgende personer
Formann: Jørund Sundal, tlf: 55 24 24 92
Sekretær: Leif-Thore Antonisen
Kasserer: Frank Dahl, tlf: 959 68 131
Materialforvalter: Aslak Olsen tlf 48276969
Styremedlem: Endre Sundal