Ordensregler for Åsane Vektløfterklubb

Generelle regler:

Helt generelt om opprydding - forlat lokalet slik du ønsker å finne det.
Utstyret og lokalet skal behandles på en forsvarlig måte, slik at ikke unødvendig skade oppstår på verken medlemmer eller gjenstander.
Grov uaksomhet eller handlinger med vilje kan utløse erstatningsansvar. Snus vil vi også holde borte, da av respekt for hygiene.
Treningstøy skal alltid brukes når en trener i ÅVK.

Ordensregler:

Etter bruk, gjør følgende:

  • Ta av vektene på vektstengene (maks. ett sett lodd på stangen)
  • Vektskivene skal tilbake på rett plass i vektstativene.
  • Vektstenger skal ha sin faste plass.
  • Rydd hantlene på plass.
  • Treningsapparater settes på plass.
  • Treningsapparater "tømmes" for vektskiver.
  • Boss, flasker, matrester og lignende hives i bosspannet.

Sikkerhetsregler:

Brukerne av treningslokalet må ikke trene alene i lokalet. Det må være minst to i lokalet under trening av "risikable øvelser". Brudd på bestemmelsen vil medføre uaksomhet fra brukeren. Nøkkelen til klubblokalet/hoveddøren må kvitteres ut hos vaktmesterkontoret. Lokalet skal låses og nøkkelen leveres tilbake til vaktmesteren når treningen er ferdig. Unntak for levering av nøkkel, dersom andre medlemmer signerer i kvitteringsprotokollen og overtar ansvaret for nøkkelen. Medlemmer som ikke ønsker å ta ansvaret for nøkkel eller hindre uønsket aktivitet i treningslokalet må trene på tider med mer erfarne medlemmer som tar ansvaret eller melder fra til vaktmesteren. Bruk av ball i treningslokalet er forbudt.

Oppførselregler:

ÅVK er tuftet på er godt treningsmiljø, hvor ufin oppførsel ikke er akseptert overfor andre medlemmer, styremedlemmer eller de ansatte i Åstveithallen. Man skal med andre ord aldri "stjele" apparater, være uhøflig og lignende. Respekt for andres ønske om et lavere lydnivå er også viktig. Straffbare forhold er selvsagt i strid med klubbens inntensjoner om trivsel og trygghet for alle parter.

Med vennlig hilsen Styret!

Cookies (informasjonskapsler) hjelper oss å levere våre tjenester. Ved å bruke våre tjenester, aksepterer du vår bruk av cookies.